Till startsidan
 
 
Skriv ditt skord i fltet nedan.
  
  Hem     Fr en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

För en folkets kultur
Denna paroll är den som på allvar skiljer ut vår rörelse från andra rörelser på vänsterkanten. Ingen annan vänsterorganisation ser kulturens område som vi, nämligen som ett centralt fält där kampen om människornas tänkande avgörs. Massmedialandskapet har helt förändrats sedan vi startade 1972, vilket gjort parollen än mer central.

Den utgör en av våra tre ben. Den är varken viktigare eller underordnad någon av de andra två. Den är tätt förbunden med de andra och kan faktiskt knappast ses avskild från de andra. Men den är speciell och har varit mycket diskuterad genom åren. Vad menas? Är det samma som folklig kultur? Är det proletär eller arbetakultur? Står den emot så kallad finkultur? Är bogerlig kultur en folkets kultur?

Nedan och i mittspalten finner du texter som belyser frågan om "en folkets kultur" .

Stämmoanförande 2002
Vad menar vi med denna tredjedel i vårt idéfundament - Denna, den minst dagspolitiska och mest andligt orienterade, som tar itu med vad som styr människors tankar och handlingar och vad som gör människan till något mer än ett djur? Det är fråga om filosofi om man så vill.
Läs mer »
  Rrande en kommunsitisk kultuersyn
  Om sprk och sprkpolitik
  Ta tjuren vid hornen
  En historia - ordfront 2/91
  Fr en folkets kultur
Nyheter
Fr en folkets kultur
Frsvar fr yttrande- och tryckfriheten
Antiimperialism
  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se